HISTORICKÉ MATERIÁLY  PROJEKTY  REALIZACE STAVEB  ZAHRADY A KRAJINA  O NÁS  KONTAKTY  OBCHODNÍ PODMÍNKY  VÝKUP  LETÁK
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající
Ing. arch. Roman Klein
Smiřických 2
250 83 Škvorec
IČ:13379453
DIČ:CZ6202010298
www.tradicnistavby.cz


Cena zboží

Uvedená cena zboží je cena v Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta cena dopravy, ta bude kalkulována v závislosti na typu a množství objednaného zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na operativní změny na internetu.

Dodací lhůty

Expedice nebo odběr zboží ze skladu je možný běžně do 3 – 7 dnů od objednávky zboží zákazníkem v případě, že zákazník nepožaduje žádné úpravy nebo dodatečné práce na zboží. Drobné zboží bude doručeno na uvedenou adresu dle zvolené dopravy. Ostatní zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese firmy Tradiční stavby s.r.o., Smiřických 2, ve Škvorci, popřípadě po osobním převzetí a kontrole zboží zákazníkem v místě bude zajištěna doprava k zákazníkovi.

Stornování - zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy

Každý kupující může objednávku zrušit prostřednictvím doručeného emailu do doby vyřízení objednávky tj. převzetí zboží zákazníkem ve lhůtě do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Po tomto termínu objednávka automaticky zaniká, pokud není písemně oběma stranami dohodnuto jinak, a případný odběr zboží je řešen jako nový obchodní případ. Vzhledem k charakteru použitého historického zboží, včetně jeho patiny, druhu a míry případného poškození, prodejce doporučuje kupujícímu převzít zboží osobně nebo zastupující osobou na našem skladě. Fyzickým převzetím zboží kupující automaticky stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího a zároveň se tím zbavuje možnosti jednostranně zboží vrátit.
Výjimkou je případ, kdy zboží např. následně po transportu převzal evidentně nově poškozené, pak kupující uplatňuje reklamaci nebo storno objednávky z důvodu nemožnosti dalšího použití objednaného zboží pro zamýšlené účely. Pokud poškození zboží bylo způsobeno během dopravy, kterou sjednával po dohodě prodávající, tak kupující prostřednictvím prodávajícího vymáhá náhradu škody na dopravci.
V případě, že se prodávající s kupujícím dohodne na možném vrácení zboží např. kupující zjistí, že zakoupené zboží nemůže z jakýchkoliv důvodů využít pro svou potřebu, tak je na zpětný odběr pohlíženo jako na běžný výkup použitých historických materiálů a mezi oběma stranami je sjednána výkupní cena bez ohledu na cenu, za kterou kupující zboží předtím zakoupil.

Reklamace a odpovědnost za škody a vady

Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí od dopravce, zda není například rozbité nebo neúplné oproti objednávce a dodacímu listu. Nesoulad může u prodávajícího reklamovat a prodávající je povinen reklamaci řešit ve lhůtě do 14 dnů od přijetí písemné reklamace. Při reklamaci nás informujte e-mailem uvedeným v kontaktech, telefonicky nebo písemně. Způsob řešení reklamace bude s ohledem na obvyklou velkou hmotnost nebo rozměry zboží dohodnut individuálně.
Odpovědnost za poškození a škody vzniklé při dopravě a přepravě nese dopravce.

Balení

Prodávané zboží se dopravuje většinou na použité paletě standard B, 80x120 cm, zapáskováno nebo zabaleno průtažnou fólií. Cena palety 150,-Kč/ks + DPH 20%. Paleta je vratná po odpočtu 50,-Kč + DPH 20% na opotřebení.

Záruky

Použité historické materiály neodpovídají normám ČSN a EN a nejsou na ně poskytovány záruky.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci.